Eko-oznake

Postoje mnoge eko-oznake kojima je cilj pomoći kupcima u identificiranju, odabiru i kupnji održivih proizvoda ili usluga. Najvrjednije eko-oznake iz perspektive ZeJN su oznake tipa I. odnosno one koje se temelje na objektivnim i transparentnim mjerilima i koje dodjeljuje neovisna treća strana. Ove eko-oznake imaju posebnu ulogu u razvoju tehničkih specifikacija, u dodjeli nagradnih bodova u javnoj nabavi i pri određivanju sukladnosti.

Mnogo je različitih vrsta eko-oznaka, poput onih koji obrađuju samo jedan aspekt (kao znak za Energy Star) ili onih koji obuhvaćaju više aspekata. Znakovi koji prolaze sustav neovisne verifikacije mogu stoga značajno uštedjeti vrijeme i osigurati visoke standarde zaštite okoliša u javnoj nabavi.

Eko-oznake se mogu koristiti na dva različita načina u kontekstu tehničkih specifikacija:

  • kao pomoć u izradi tehničkih specifikacija i definiranja značajki robe ili usluga koje se kupuju
  • pri određivanju sukladnosti kao jedan od načina dokazivanja sukladnosti s ovim tehničkim specifikacijama

Pored toga eko-oznake se mogu koristiti kao pomoć u izradi i dostizanju kriterija nagradnih bodova.

Više o tome se može naći u poglavlju 3.5.1. Uvjeti za uporabu znakova za okoliš u Priručniku „Buying Green“ koji detaljno opisuje kako se eko-oznake mogu koristiti u različitim fazama postupka nabave.

Popis EU i drugih međunarodnih eko-oznaka:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/ecolabels.pdf

Preporučamo koristiti znak zaštite okoliša EU Ecolabel koji ima razvijena mjerila za 30 skupina proizvoda i usluga te su dostupna na hrvatskom jeziku:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

Facebook stranica za EU Ecolabel Hrvatska:
https://www.facebook.com/EU-Ecolabel-Hrvatska-917984185032743/

Hrvatska ima nacionalnu eko-oznaku Prijatelj okoliša koji je u fazi razvoja:
http://www.mzoip.hr/hr/okolis/eko-oznake.html