Trening materijali

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske u 2017. godini organiziralo je ukupno osam treninga izobrazbe iz područja javne nabave o mjerilima zelene javne nabave.

Četiri treninga bila su namijenjena trenerima u javnoj nabavi dok su preostalih četiri treninga bila namijenjena provoditeljima postupaka javne nabave. S ciljem izobrazbe u području zelene javne nabave izrađeni su edukativni materijali – trening za trenere ZeJN i trening za provoditelje ZeJN.

Trening za trenere ZeJN Trening za provoditelje ZeJN