Mjerila ZeJN

Osnovna i sveobuhvatna mjerila za ZeJN

U Nacionalnom akcijskom planu za zelenu javnu nabavu (NAP ZeJN) navedena su mjerila ZeJN za prioritetne skupine proizvoda i usluga odnosno onih s velikim udjelom u ukupnoj javnoj nabavi u Hrvatskoj. Tako se kroz postupak ZeJN može snažno pozitivno utjecati na okoliš. Mjerila se temelje na onima razvijenim od strane Europske komisije i ažuriraju se sukladno promjenama na tržištu i promjenama europskog zakonodavstva. Mjerila za svaku skupinu predmeta nabave imaju dvije razine:

  • Osnovna mjerila – mjerila koja obuhvaćaju osnovne okolišne faktore te se njihova primjena odražava pozitivnim utjecajem na okoliš. Osnovna su mjerila primjenjiva za sve naručitelje u državama članicama EU, a izrađena na način da ne uzrokuju povećanje troškova nabave.
  • Sveobuhvatna mjerila – mjerila namijenjena naručiteljima koji nastoje nabaviti ekološki najbolje i najnaprednije proizvode koji su trenutno dostupni na tržištu. Implementacija sveobuhvatnih mjerila zahtijeva nešto veće troškove i širi opseg administracije.

Papir za ispis i kopiranje

Ova skupina obuhvaća javnu nabavu papira za pisanje, ispis i kopiranje (do 170 g/m2) i podijeljena je u dvije podskupine proizvoda:

  • Papir od obnovljenih vlakana odnosno reciklirani papir
  • Papir od novih vlakana tj. održivo proizvedeni papir

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Motorna vozila

Mjerila ZeJN razvijana su za sljedeće skupine vozila:

  • osobna vozila koja su direktno kupljena ili ugovorena putem lizinga ili unajmljivanja (M1)
  • vozila za javni prijevoz (M2 i M3)
  • kamioni za sakupljanje otpada (N2 i N3).

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Električna energija

Definirana su osnovna i sveobuhvatna mjerila. U okviru osnovnih mjerila moguće je ostvariti i dodatne bodove ukoliko je:

  • udio električne energije iz obnovljivih izvora veći od minimuma specificiranog dokumentacijom, proporcionalno tom udjelu
  • udio električne energije iz visokoučinkovite kogeneracije veći od minimuma specificiranog dokumentacijom, proporcionalno tom udjelu
  • električna energija iz visokoučinkovite kogeneracije koja koristi obnovljive izvore energije, priznaju se dodatni bodovi i s aspekta udjela električne energije iz obnovljivih izvora i udjela električne energije iz visokoučinkovite kogeneracije.

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Usluge čišćenja

Mjerila ZeJN za usluge čišćenja sadrže više kriterija koji se odnose na opasne i štetne tvari, upute i doziranje, sustav punjenja i pakiranje.

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Uredska i informatička oprema

Mjerila ZeJN EU-a za računala i monitore su revidirana 2016. g. pa ih se preporuča koristiti, a obuhvaćaju stacionarna i prijenosna računala i uređaje sa zaslonom.

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije s uređajima

Telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije s uređajima, su u skladu s tehničkim specifikacijama elektroničke opreme koja obuhvaća energetsku učinkovitost, nepostojanje ili minimalnu količinu materijala opasnih za zdravlje i okoliš, reciklirano i/ili biorazgradivo pakiranje i dr.

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

EU mjerila

Mjerila ZeJN EU razvijaju se kako bi se olakšalo uključivanje zelenih zahtjeva u dokumentaciju o nadmetanju u javnoj nabavi. Zajednička mjerila EU koja se usvajaju, nastoje postići dobru ravnotežu između učinka na zaštitu okoliša, troška, dostupnosti na tržištu i jednostavnosti provjere, a tijela za nabavu mogu, prema njihovim potrebama i ambiciji, odabrati sve ili samo određene zahtjeve.

Od 2008. godine Europska komisija je izradila zelena mjerila za 21 skupinu proizvoda, usluga i radova koja se također dijele na osnovna i sveobuhvatna, redovito se ažuriraju te se prevode na službene jezike EU. Sve su države članice EU pozvane koristiti ih po potrebi: EU mjerila ZeJN