Eko-oznake

Postoje mnoge eko-oznake kojima je cilj pomoći kupcima u identificiranju, odabiru i kupnji održivih proizvoda ili usluga. Eko-oznaka EU Ecolabel je zajednička oznaka Europske unije kojim se označavaju zeleni proizvodi i usluge na europskom tržištu. Kroz ZeJN se žele upravo kupovati proizvodi koji nose oznaku EU Ecolabel ili eko-oznaku istog tipa. Potvrda da proizvod nosi eko-oznaku EU Ecolabel je dokaz da taj proizvod udovoljava mjerilima ZeJN. (primjer nacionalne potvrde je vidljiv desno). Stoga u javnim nabavama proizvoda i usluga koje želimo ozeleniti preporučamo koristiti znak zaštite okoliša EU Ecolabel koji ima razvijena mjerila za 30 skupina proizvoda i usluga te su dostupna na hrvatskom jeziku: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

Popis proizvoda koji nose eko-oznaku EU Ecolabel nalazi se u EU katalogu ECAT: http://ec.europa.eu/ecat/ i u nacionalnom katalogu: https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/klimatske_aktivnosti/odrzivi_razvoj/ ecolabel/mingor_registar_ecolabel_3_21.pdf

Facebook stranica za EU Ecolabel Hrvatska:
https://www.facebook.com/EU-Ecolabel-Hrvatska-917984185032743/

Eko-oznake se mogu koristiti na dva različita načina u kontekstu tehničkih specifikacija:

  • kao pomoć u izradi tehničkih specifikacija i definiranja značajki robe ili usluga koje se kupuju. To znači da se mjerila iz EU Ecolabel prepišu u tehničku specifikaciju a kao dokaz da proizvod udovoljava tim mjerilima koristi se potvrda da proizvod nosi eko-oznaku EU Ecolabel.
  • pri određivanju sukladnosti kao jedan od načina dokazivanja sukladnosti s ovim tehničkim specifikacijama

Pored toga eko-oznake se mogu koristiti kao pomoć u izradi i dostizanju kriterija nagradnih bodova.
Više o tome se može naći u poglavlju 3.5.1. Uvjeti za uporabu znakova za okoliš u Priručniku „Buying Green“ koji detaljno opisuje kako se eko-oznake mogu koristiti u različitim fazama postupka nabave.

Popis EU i drugih međunarodnih eko-oznaka:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/ecolabels.pdf

Hrvatska ima nacionalnu eko-oznaku Prijatelj okoliša koji je u fazi razvoja:
http://www.mzoip.hr/hr/okolis/eko-oznake.html

Facebook stranica za EU Ecolabel Hrvatska:
https://www.facebook.com/EU-Ecolabel-Hrvatska-917984185032743/