Mjerila ZeJN

Osnovna i sveobuhvatna mjerila za ZeJN

Mjerila zelene javne nabave se temelje na onima razvijenim od strane Europske komisije i ažuriraju se sukladno promjenama na tržištu i promjenama europskog zakonodavstva. Mjerila su osmišljena tako da ih se može unijeti izravno u natječajnu dokumentaciju i sadrže informacije o metodama provjere. Mjerila za svaku skupinu predmeta nabave imaju dvije razine:

 • Osnovna mjerila – mjerila koja obuhvaćaju osnovne okolišne faktore te se njihova primjena odražava pozitivnim utjecajem na okoliš. Osnovna su mjerila primjenjiva za sve naručitelje u državama članicama EU, a izrađena na način da ne uzrokuju povećanje troškova nabave.
 • Sveobuhvatna mjerila – mjerila namijenjena naručiteljima koji nastoje nabaviti ekološki najbolje i najnaprednije proizvode koji su trenutno dostupni na tržištu. Implementacija sveobuhvatnih mjerila zahtijeva nešto veće troškove i širi opseg administracije.

Papir za ispis i kopiranje

Ova skupina obuhvaća javnu nabavu papira za pisanje, ispis i kopiranje (do 170 g/m2) i podijeljena je u dvije podskupine proizvoda:

 • Papir od obnovljenih vlakana odnosno reciklirani papir
 • Papir od novih vlakana tj. održivo proizvedeni papir

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Cestovni promet

Mjerila ZeJN razvijana su za sljedeće skupine vozila:

 • osobna vozila koja su direktno kupljena ili ugovorena putem lizinga ili unajmljivanja (M1)
 • vozila za javni prijevoz (M2 i M3)
 • kamioni za sakupljanje otpada (N2 i N3).

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Električna energija

Definirana su osnovna i sveobuhvatna mjerila. U okviru osnovnih mjerila moguće je ostvariti i dodatne bodove ukoliko je:

 • udio električne energije iz obnovljivih izvora veći od minimuma specificiranog dokumentacijom, proporcionalno tom udjelu
 • udio električne energije iz visokoučinkovite kogeneracije veći od minimuma specificiranog dokumentacijom, proporcionalno tom udjelu
 • električna energija iz visokoučinkovite kogeneracije koja koristi obnovljive izvore energije, priznaju se dodatni bodovi i s aspekta udjela električne energije iz obnovljivih izvora i udjela električne energije iz visokoučinkovite kogeneracije.

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Usluge čišćenja zatvorenih prostora

Mjerila ZeJN za usluge čišćenja sadrže više kriterija koji se odnose na opasne i štetne tvari, upute i doziranje, sustav punjenja i pakiranje.

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Računala, monitori, tableti i pametni telefoni

Mjerila ZeJN za računala, monitore, tablete i pametne telefone su trenutno dostupna na engleskom jeziku, a uskoro će uslijediti i prijevod na hrvatski jezik.

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Namještaj

Mjerila su podijeljena u tri opsežna odjeljka ovisno o tome je li predmet ugovora:

 • usluga obnove postojećeg korištenog namještaja
 • nabava novih komada namještaja
 • nabava usluga zbrinjavanja otpadnog namještaja
Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Projektiranje, izgradnja i održavanje cesta

Ovaj se skup mjerila za zelenu javnu nabavu odnosi na postupak nabave za:

 • projektiranje cesta
 • izgradnju cesta
 • održavanje cesta
Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Boje, lakovi i oznake na kolniku

Skupinom proizvoda obuhvaćene su dvije različite podskupine proizvoda:

 • boje i lakovi obuhvaća boje i lakove za unutarnju i vanjsku primjenu, lazure i povezane proizvode, kako su definirani u nastavku, koji su namijenjeni za profesionalne korisnike (ali ne za industrijsku upotrebu).
 • oznake na kolniku obuhvaća proizvode kao što su boje ili sustavi strukturne plastike koji se primjenjuju na površine kolnika kako bi se označile vozne trake, ugibališta i signali te kako bi se površinama dala tarna svojstva i noćna retrorefleksija u suhim i vlažnim uvjetima te za vrijeme kiše.
Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Projektiranje i izgradnja poslovnih zgrada i upravljanje njima

Ovaj se skup mjerila za zelenu javnu nabavu odnosi na postupak nabave za poslovne zgrade, uključujući njihovo projektiranje, pripremu gradilišta, izgradnju, održavanje i tekuće upravljanje.

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Tekstilni proizvodi i usluge

Mjerilima za tekstilne proizvode obuhvaćaju se sljedeći proizvodi, koji uključuju konačne proizvode te poluproizvode i dodatke:

 • odjeća i dodaci od tekstila
 • tekstil za unutarnju upotrebu
 • tekstilna vlakna, pređa, tkanina i pletenina
 • elementi koji ne sadržavaju vlakna
Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Zahodi i pisoari s ispiranjem

Ovim mjerilima obuhvaćene su aktivnosti za nabavu opreme zahoda s ispiranjem, uključujući zahodske komplete, zahodske školjke i sustave za ispiranje zahoda, te opremu pisoara, uključujući pisoarske komplete, pisoare, pisoare bez ispiranja i sustave za ispiranje pisoara.

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Medicinska električna i elektronička oprema (medicinski EEO)

Mjerila su osmišljena radi promicanja nabave medicinske električne i elektroničke opreme sa smanjenim utjecajima na okoliš uz stalno davanje prednosti sigurnosti i dobrobiti pacijenata te medicinskog osoblja, tehničara i osoblja koje radi na održavanju.

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Infrastruktura otpadnih voda

Uporabu mjerila ZeJN trebalo bi smatrati prilikom za tijela za upravljanje otpadnim vodama da izgrade i upravljaju infrastrukturama otpadnih voda na ekološki prihvatljiv način. Primjena i uporaba mjerila ZeJN za infrastrukturu otpadnih voda znatno se razlikuje od drugih kriterija zelene javne nabave. Razlog je taj što se ta mjerila ZeJN nabave odnose na sljedeće:

 • velike i često složene projekte infrastrukture
 • područje s različitim razinama pravnih zahtjeva (EU-a i nacionalnih) za otpadne vode ovisno o lokaciji projekata i ekološkoj osjetljivosti prihvatnih vodnih tijela
 • projekte koji sami po sebi imaju pozitivan utjecaj na okoliš pri pročišćavanju otpadnih voda. Ispuštanjem preostalog sadržaja tvari najviše se pridonosi sveukupnom mogućem utjecaju na okoliš postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Grijači u vodnim sustavima

Ovim su dokumentom obuhvaćeni postupci nabave za kogeneracijske grijače snage manje od 50 kWe (mikrokogeneracijski grijači) koji sustav grijanja na vodu opskrbljuju korisnom toplinom. Za potrebe ovih mjerila skupinu proizvoda „grijači u vodnim sustavima” čine proizvodi koji se upotrebljavaju za proizvodnju topline u okviru vodnog sustava centralnoga grijanja, pri čemu se ugrijana voda prenosi s pomoću cirkulatora i odašiljača topline kako bi se postigla i održavala željena razina unutarnje temperature u zatvorenom prostoru poput zgrade, stana ili sobe.

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Cestovna rasvjeta i prometna signalizacija

Mjerila ZeJN za Prometnu rasvjetu i signale podijeljena su u tri dijela: potrošnja energije, svjetlosno zagađenje i troškovi životnog vijeka.

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Hrana, ugostiteljske usluge i prodajni automati

Skupina proizvoda hrane, ugostiteljskih usluga i prodajnih automata obuhvaća izravnu nabavu hrane za javna tijela i nabavu ugostiteljskih usluga uz upotrebu internih resursa ili objekata ili potpunom ili djelomičnom eksternalizacijom putem ugovora s poduzećima za pripremu i dostavu hrane. Hrana se može nabavljati izravno od proizvođača, trgovaca na veliko ili uvoznika ili može biti dio usluge koju pružaju poduzeća za pripremu i dostavu hrane s kojima je sklopljen ugovor.

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Podatkovni centri, poslužiteljske sobe i usluge u „oblaku

Mjerila uključuju osnovna i sveobuhvatna mjerila koja su provjerljiva i obuhvaćaju cijeli životni ciklus (dizajn, uporabu i kraj vijeka trajanja). Obuhvaćene su tipične rute za nabavu proizvoda i usluga podatkovnih centara, uključujući izgradnju i/ili opremanje podatkovnog centra, proširenje ili konsolidaciju infrastrukture novog ICT proizvoda, outsourcing (tj. nabavu usluga), rad i/ili održavanje objekata i dr.

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje.

Oprema za fotokopiranje, potrošni materijal i usluge ispisa

Mjerila uključuju osnovna i sveobuhvatna mjerila koja su provjerljiva i obuhvaćaju cijeli životni ciklus (dizajn, uporabu i kraj vijeka trajanja). Mjerila obuhvaćaju opremu za fotokopiranje za uredsku ili kućnu upotrebu, potrošni materijal (uložak za tinta/toner, spremnici i dr.) i usluge ispisa.

Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

Održavanje javnih površina

Skupina proizvoda „održavanje javnih površina” uključuje sljedeće javne površine:

 • ulice, ceste, avenije i bulevare
 • biciklističke staze
 • pješačke zone, uključujući pločnike, pothodnike, stubišta, trgove itd.
 • zasađene vrtove i parkove
 • fontane, jezera i ribnjake.
Mjerila ZeJN preuzmite ovdje

EU mjerila

Mjerila ZeJN EU razvijaju se kako bi se olakšalo uključivanje zelenih zahtjeva u dokumentaciju o nadmetanju u javnoj nabavi. Zajednička mjerila EU koja se usvajaju, nastoje postići dobru ravnotežu između učinka na zaštitu okoliša, troška, dostupnosti na tržištu i jednostavnosti provjere, a tijela za nabavu mogu, prema njihovim potrebama i ambiciji, odabrati sve ili samo određene zahtjeve.

Od 2008. godine Europska komisija je izradila zelena mjerila za 21 skupinu proizvoda, usluga i radova koja se također dijele na osnovna i sveobuhvatna, redovito se ažuriraju te se prevode na službene jezike EU. Sve su države članice EU pozvane koristiti ih po potrebi: EU mjerila ZeJN