03.10.2017

Europska komisija najavila intenzivniju provedbu zelene javne nabave u 2018.

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 3. listopada 2017. (COM (2017) 572) pojašnjava kako unaprijediti funkcioniranje javne nabave u Europi i za nju kojom Komisija naglašava svoju predanost da od sada do kraja 2018. uspješno provede osiguravanje veće primjene strateške javne nabave ažuriranjem smjernica za zelenu javnu nabavu i razmjenu dobrih praksi te poziva države članice, druga tijela i dionike javne nabave da se obvežu na dobrovoljne, ali konkretne mjere u tom pogledu.

Objavljen je ohrabrujući podatak o izračunu 40 javnih tijela iz osam zemalja EU-a koji govori kako je u preko 100 postupaka javne nabave pokrenutih u okviru projekta Zelene javne nabave do 2020. financiranog iz sredstava EU dovelo do uštede od više od 900.000 tona ekvivalenta CO2. Komisija je utvrdila šest prioritetnih područja u kojima jasne i konkretne mjere mogu pretvoriti javnu nabavu u snažan instrument u paketu mjera gospodarske politike svih država članica, a strateška javna nabava, koja uključuje kriterije zelene javne nabave predstavlja jedno od tih područja. Predlaže se to omogućiti opsežnom praktičnom potporom, kao što je širenje standarda, metodologija za referentne vrijednosti, redovito ažuriranje oznaka poput znaka za okoliš EU, oznaka energetske učinkovitosti ili poštene trgovine, te kriterija ocjenjivanja te dostupnost baze podataka s dobrim praksama. Komisija će, ujedno, predložiti izmjenu važeće Direktive 2009/33/EU o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu.