15.11.2019

Ministar poziva JLP(R)S i tijela pod svojom nadležnosti na korištenje mjerila ZeJN!

Ministar zaštite okoliša i energetike je pozvao jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave te tijela pod svojom nadležnošću da istaknu ZeJN u strateškim dokumentima i planovima nabave svojih tijela te da na taj način potaknu korištenje mjerila ZeJN u što većem obimu. Ministar je naglasio kako korištenjem mjerila ZeJN čuvamo okoliš, štedimo resurse, a istovremeno omogućujemo razvoj održivog, zelenog gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta.