27.11.2017

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u pripremama NAP ZeJN 2018

Poticanje zelene i održive javne nabave, predstavlja Mjeru 9 PSNO, unutar koje je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nositelj aktivnosti vezane za realizaciju iste.

Aktivnosti koje su predviđene su:

  • Analiza rezultata provedbe Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020.
  • Izrada nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018. do 2020. godine s pogledom do 2023. godine
  • Provedba nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Analizu rezultata provedbe Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. vrši Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, te će se po provedenom istraživanju objaviti utvrđeni rezultati.

Izrada nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018. do 2020. godine s pogledom do 2023. godine predviđena je za veljaču 2018., a koordinator svih aktivnosti je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji s relevantnim dionicima i stručnjacima iz navedenog područja.

Nositelji aktivnosti provedbe nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018. do 2020. godine jesu svi obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, a to su javni naručitelji sukladno članku 5. ZJN 2016, sektorski naručitelji sukladno članku 6. ZJN 2016 i drugi subjekti kako je to određeno u člancima 7., 9. i 52. ZJN 2016., a glavni pokazatelj ostvarenja mjera odnosno aktivnosti je povećanje provedenih postupaka zelene javne nabave u Republici Hrvatskoj na razinu od najmanje 50% do travnja 2020. godine.