19.09.2018

Izobrazba iz područja javne nabave o mjerilima zelene javne nabave - Trening trenera

U kolovozu 2015. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine (NAP ZeJN).
Nositelj projekta izobrazbe o mjerilima zelene javne nabave i provoditelj treninga za trenere je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Izobrazba će biti organizirana u obliku cjelodnevne interaktivne radionice koja će se održavati u 5 gradova,uz veću zastupljenost praktičnog dijela i vježbi u odnosu na teorijski dio. Teorijski dio je posebno oslonjen na javnonabavni dio, kao i ozelenjivanje javne nabave. Praktični dio obuhvaća dobre i loše primjere iz prakse.Dobri uz loše primjere iz prakse imaju svrhu poticanja kreativnosti iznalaženja kvalitetnih rješenja polaznika osposobljavanja odnosno krajnjih korisnika koje će treneri iz ovog projekta osposobljavati.

Termini i mjesto održavanja radionica

Pula - 01.10.2018.
Zadar - 09.10.2018.
Dubrovnik - 16.10.2018.
Varaždin - 24.10.2018.
Zagreb - 26.10.2018.
Zagreb - 31.10.2018.


Dnevni raspored radionica

9:00 - 9:15 Upoznavanje s ciljem treninga
9:15 - 9:30 Vježba upoznavanja polaznika
9:30 - 9:45 Upoznavanje sa NAP ZeJN te zakonodavnim i institucionalnim okvirima na EU i nacionalnom nivou
9:45 - 10:00 LCC i ENP – kombiniranje i prednosti
10:00 - 10:15 Elementi LCC alata na praktičnom primjeru
10:15 - 10:30 Primjeri dobre prakse u drugim zemljama članicama EU – primjer Italije i Slovenije te primjena u konkretnim postupcima nabave
10:30 - 10:45 Pauza
10:45 - 11:15 Eko-oznake i relevantni EU i hrvatski propisi
11:15 - 11:30 Odabir relevantnih eko-oznaka za odabrani predmet nabave – zadatak za rad u grupama
11:30 - 11:45 Točke utjecaja na ozelenjavanje javne nabave: plan nabave, dokumentacija o nabavi, kriterij za odabir
11:45 - 12:15 Vježba u obliku debate: odabir najrelevantnije točke utjecaja na ozelenjavanje javne nabave – dvije grupe: ZA I PROTIV
12:15 - 13:00 Pauza
13:00 - 13:15 Vježba u obliku debate: odabir najrelevantnije točke utjecaja na ozelenjavanje javne nabave – dvije grupe: ZA I PROTIV (nastavak)
13:15 - 13:45 Struktura ekonomski najpovoljnija ponuda kao kriterij odabira – gdje i što uključiti zeleno?
13:45 - 14:00 Primjeri iz prakse u kojima je korišten kriterij ekonomski najpovoljnije ponude kao kriterij odabira, a pritom postignut značajan zeleni utjecaj
14:00 - 14:30 Mjerila za 6 prioritetnih skupina određenih NAP ZeJN
14:30 - 14:45 Pauza
14:45 - 15:00 Mjerila za 3 dodatne skupinepredmeta nabave sa stranice GPP EU
15:00 - 15:30 Svaki od polaznika odabire jedan od pet dodatnih predmeta nabave od posebnog značaja te izrađuju samostalno kratku prezentaciju s naglaskom na uvjete sposobnosti i kriterije za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u odabranom postupku nabave; predavač obilazi polaznike i daje smjernice i upute za izradu ppt
15:30 - 16:00 Izlaganje polaznika putem ppt te komentiranje i od strane ostalih polaznika
Diskusija i završna promišljanja
16:00 - 16:15 Podjela diploma

Cjelokupni radni materijal u elektronskom obliku nakon radionica
(ppt prezentacije, on-line alati, materijali u obliku e-poveznica i sl.) www.zelenanabava.hr
te će se moći koristiti za offline učenje i/ili vježbanje.


Svi upiti na kontakt i e-mail:
Tel: 01 8897 152
E-mail: info@pjr.hr; natasa.vukojevic@pjr.hr