12.10.2018

Program usavršavanja o zelenoj javnoj nabavi za provoditelje postupka javne nabave

U kolovozu 2015. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine (NAP ZeJN).
Nositelj izobrazbe - programa usavršavanja za provoditelje postupaka javne nabave je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.
Priznato je 8 sati/bodova.

Cilj programa usavršavanja je osposobljavanje provoditelja postupaka javne nabave za uključivanje mjerila zelene javne nabave u tehničke specifikacije dokumentacije za nadmetanje.

Program usavršavanja će biti organiziran u obliku interaktivnih radionica uz veću zastupljenost praktičnog dijela i vježbi u odnosu na teorijski dio. Teorijski dio je posebno oslonjen na javnonabavni dio, kao i ozelenjivanje javne nabave. Praktični dio obuhvaća dobre i loše primjere iz prakse. Dobri uz loše primjere iz prakse imaju svrhu poticanja kreativnosti iznalaženja kvalitetnih rješenja polaznika usavršavanja.

Dnevni raspored usavršavanja

9:00 - 9:45 - Uvod

 • Zašto zelena javna nabava – društveni ciljevi
 • Postavljanje i postizanje društvenih ciljeva koji se žele postići kroz primjenu zelene javne nabave

9:45 - 10:30 - Strateško planiranje zelene javne nabave

 • Kako primijeniti politiku zelene javne nabave u lokalnoj zajednici/sektoru

- Priprema i provedba politike zelene javne nabave (početne analize, uspostava održive politike (zelene) javne nabave, komuniciranje, određivanje ciljeva i opsega djelovanja, analiza i izračun troškova, praćenje)

- Vježba – za i protiv ZeJN

 • Rasprava

10:30 - 10:45

10:45 - 11:30 - Direktive i politika EU u području zelene javne nabave

- Zakonodavni okvir RH za primjenu zelene javne nabave

- Nacionalni akcijski plan za ZeJN i aktivnosti akcijskog plana provedbe ZeJN

- Mjerila za ZeJN

11:30 - 12:15 - Eko oznake

- Vježba – odabir relevantnih eko-oznaka

 • Rad u grupama
 • Prezentacija izrađenih kriterija i specifikacija (po grupama)
 • Rasprava

12:15 - 13:00

13:00 - 13:45 - Prioritetne skupine proizvoda u zelenoj nabavi - nabavne kategorije primjenjive za provođenje zelene javne nabave

- Izrada dokumentacije o nabavi

 • Načela javne nabave – odabir postupka, postavljanje uvjeta sposobnosti, kriterija ENP-a i ugovornih odredbi
 • Poznavanje predmeta nabave kao preduvjet izrade kvalitetne dokumentacije o nabavi
 • (Funkcionalne) tehničke specifikacije, norme, varijante, proces proizvodnje
 • Javno savjetovanje (konzultacije s tržištem) – istraživanje tržišta i transparentnost, definiranje vremenskog tijeka implementacije, rizici

13:45 - 14:30 - Postavljanje i postizanje ciljeva koji se žele postići kroz primjenu kriterija ENP-a

- Mogućnosti primjene zelenih kriterija u formulama za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

- ENP kriteriji – minimalni zahtjevi i dodatni (preferirani) zahtjevi – izbjegavanje preklapanja kriterija

 • Primjeri ENP-a koji sadrže zelene kriterije
 • Troškovi životnog ciklusa (LCC)
 • Prikupljanje podataka za LCC – odabir kategorija relevantnih za pripremu kriterija (materijali, otpad, način proizvodnje i dostave itd.)
 • Primjeri i prikazi LCC modela

- Prikaz primjera dobre prakse provedenih postupaka s uključenim zelenim kriterijima (RH i EU)

14:30 - 14:45

14:45 - 15:30 - Detaljni prikaz mjerila i kriterija nabave prioritetnih skupina proizvoda  

15:30 - 16:15 - Vježba - Odabir predmeta nabave

- Za odabrane kategorije nabave – razmatranje: učinaka na okoliš, eko oznaka, minimalnih i naprednih razina kvalitete, uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir (ENP), moguće uštede

 • Rad u grupama
 • Prezentacija izrađenih kriterija i specifikacija (po grupama)
 • Rasprava

 

Termini i mjesto održavanja usavršavanja

Zagreb - 5.11.2018
Osijek - 19.11.2018
Rijeka - 26.11.2018
Zagreb -  30.11.2018
Split - 10.12.2018

Ovisno o interesu polaznika u pojedinom gradu nositelj usavršavanja osigurat će dodatne termine usavršavanja.

PRIJAVA: http://pjr.hr/zejn/