11.12.2018

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu kupuje papir za ispis i kopiranje koji nosi eko-oznaku EU Ecolabel!

Kroz okvirni sporazum za 2018. godinu SDUSJN je za nabavu papira za ispis i kopiranje u dokumentaciji o nabavi propisao sljedeće:

  • mora posjedovati FSC certifikat Vijeća za nadzor šuma (Forest Stewardship Council), ili PEFC certifikat Programa za poticanje certifikacije šuma (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Ti certifikati dokazuju kako je papir proizveden iz održivo upravljanih šuma, uvažavajući pri tome ekološki prihvatljiva načela
  • da papir ne sadržava najmanje elementarni klor (ECF – Elementary Chlorine Free), odnosno da se postupak bijeljenja vrši bez upotrebe elementarnog klora, odnosno da će se prihvatiti i nuđeni papir koji uopće ne sadrži klor (TCF – Totaly Chlorine Free)
  • za artikle koji su traženi s udjelom recikliranog papira (dio sirovine za izradu) naručitelj je prihvaćao i dokaz da je postupak bijeljenja u potpunosti isključivao uporabu klora ili klorovog dioksida, ali uz dopuštanje da sirovina koja je prikupljena za reciklirani udio papira može sadržavati tragove klorovih supstanci (PCF – Process Cloraine Free).

Realizacijom ovakvog okvirnog sporazuma u 2017. je nabavljen papir za ispis i kopiranje u vrijednosti 7.308.782,96 kn s PDV-om, dok je do lipnja 2018. nabavljen papir za ispis i kopiranje u vrijednosti 2.654.623,76 kn s PDV-om.

Rezultat ovog javnog nadmetanja je papir koji ima eko-oznaku „EU Ecolabel” koji udovoljava mjerilima zelene javne nabave (ZeJN).

Eko-oznake se kod zelenih postupaka mogu koristiti na dva različita načina u kontekstu tehničkih specifikacija:

  • kao pomoć u izradi tehničkih specifikacija i definiranja značajki robe ili usluga koje se kupuju. To znači da se mjerila iz EU Ecolabel prepišu u tehničku specifikaciju a kao dokaz da proizvod udovoljava tim mjerilima koristi se potvrda da proizvod nosi eko-oznaku EU Ecolabel.
  • pri određivanju sukladnosti kao jedan od načina dokazivanja sukladnosti s ovim tehničkim specifikacijama

Pored toga eko-oznake se mogu koristiti kao pomoć u izradi i dostizanju kriterija nagradnih bodova.

Nabavljate li i vi „zeleni“ papir koji ima oznaku EU Ecolabel?
Ako da, znači da ste koristili mjerila zelene javne nabave u vašim postupcima!