Pojmovnik

DON – dokumentacija o nabavi

EE – energetska učinkovitost

EOJN – Elektronički oglasnik javne nabave

EU – Europska Unija

EZ – Europska zajednica

FZOEU - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

GPP – Green Public Procurement (Zelena javna nabava)

LCA - life cycle assessment (procjena životnog vijeka)

LCC – Life Cycle Cost (Trošak životnog vijeka)

MINGO – Ministarstvo gospodarstva

MZOE - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

NAP ZeJN – Nacionalni akcijski plan zelene javne nabave

Održiva javna nabava - zelena javna nabava uzima u obzir okolišne aspekte proizvoda i usluga dok održiva nabava uz okolišne aspekte uzima u obzir gospodarske i društvene odnosno socijalne aspekte.

OIE – obnovljivi izvori energije

VRH – Vlada Republike Hrvatske

ZeJN – Zelena javna nabava

ZJN 2016 – Zakon o javnoj nabavi u primjeni od 1. siječnja 2017. godine